Retourneren

Wil je de door ons geleverde producten of ongemonteerde autobanden retourneren? Houd dan rekening met de onderstaande voorwaarden en werkwijze:

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden je aankoop te ontbinden. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons binnen deze 14 dagen op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit mag schriftelijk per post, contactformulier of e-mail of je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping

Gedurende de termijn van 14 dagen kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te beoordelen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen. Let op, wanneer de producten reeds gemonteerd zijn op de auto (bijvoorbeeld autobanden, velgen en remmen) dan kan de aankoop niet meer onder het herroepingsrecht ontbonden worden. Ook diensten die reeds zijn uitgevoerd zoals het uitvoeren van een APK of grote beurt kunnen niet herroepen worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde (anders dan de vervoerder), het product in bezit hebt gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop jij of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kun je het modelformulier voor herroeping sturen naar ons postadres of een e-mail sturen naar klanten@kwik-fit.nl. Ook mag je het modelformulier bijsluiten bij het afgeven van het product in één van onze filialen. Het product dien je na herroeping binnen uiterlijk 14 dagen te retourneren naar een KwikFit filiaal:

RETOURADRES GOEDEREN:
Lokaal filiaal waar je het product hebt afgehaald. Voor contactgegevens zie: 
KwikFit Vestigingen

POSTADRES:
KWIKFIT 
Postbus 458 
3840 AL Harderwijk 
Nederland

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat je gebruik hebt gemaakt van jouw herroepingsrecht ontvang je alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Indien je er voor kiest de goederen per pakketdienst te verzenden draag je zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten € 9,- zullen bedragen. Per 4 autobanden kunnen de kosten, afhankelijk van de bandenmaat, tussen de € 20,- en € 75,- liggen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Download het KwikFit modelformulier voor herroeping