Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en gebruik van www.kwik-fit.nl en daaraan verbonden sites zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. KwikFit Nederland BV behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Daar waar in deze disclaimer wordt gesproken over KwikFit Nederland BV worden daarmee tevens bedoeld de overige verbonden ondernemingen van KwikFit Nederland BV.

Gebruik van de websites

De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden. Registratie KwikFit Nederland BV registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel KwikFit Nederland BV haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt KwikFit Nederland BV geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. KwikFit Nederland BV biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. KwikFit Nederland BV is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. KwikFit Nederland BV is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van KwikFit Nederland BV zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Als je onze website gebruikt, accepteer je onze cookies.